MERKEZ STRATEJİ ENSTİTÜSÜ
Güvenlik ve Savunma Çalışmaları

Güncel

Kaynak : UNHCR

 

UNHCR'ın Küresel Eğilimler raporuna[1] göre 2017'de 68,5 milyon insan yerlerinden edildi. Bunlardan 25,4'ü sığınmacı (Sığınmacıların 19,9 milyonu UNHCR'ın, 5,4 milyonu ise UNRWA'nın gözetiminde), 40 milyonu yurt içinde evlerini terk edenler ve 3,1 milyonu ise mülteci statüsünde.

2017'de 4,4 milyonu sığınmacı ve mülteci, 11,8 milyonu ülkeleri içinde evlerini terke zorlananlar olmak üzere toplam 16,2 milyon insan yersiz durumuna düştüğü tahmin ediliyor. Bu insanların %85'i gelişmekte olan ülkelerde, az gelişmiş ülkeler ise dünya toplamının 1/3'üne (yaklaşık 6,7 milyon) sığınma sağlıyor.

UNHCR gözetimindeki sığınmacılar itibarıyla, ülke nüfusuna göre oranlandığında Lübnan 1/6, Ürdün 1/14, Türkiye 1/23 ilk üç sırayı paylaşıyor. UNRWA'nın gözerimindeki Filistinliler de bu sayıya dahil edildiğinde oran Lübnan'da 1/4'e, Ürdün'de 1/3'e çıkıyor. Her geçen gün yerlerinden edilenlerin sayısı artıyor. 2017'de günlük olarak 44.400 insan evlerini terke zorlanmış.

2017'de 5 milyon insan yurtlarına geri dönmüş.

Toplan göçe zorlananların 2/3'ü (%68) beş devletten kaynaklanıyor. Sırasıyla; Suriye 6,3 milyon, Afganistan 2,6 milyon, Güney Sudan 2,4 milyon, Arakan 1,2 milyon ve Somali 986.400.

2017'de 1,7 milyon insan mülteci başvurusunda bulundu. Bu başvuruların 331.700'ü ABD'ye, 189.300'ü Almanya'ya, 126.500'ü İtalya'ya, 126.100'ü Türkiye'ye yapıldı. Son dört yıldır Türkiye en fazla sığınmacıyı ağırlayan devlet oldu. Sığınmacı kabul eden devletler sıralaması şöyle: Türkiye 3,5 milyon, Pakistan 1,4 milyon, Uganda 1,4 milyon, Lübnan 998.900, İran 979.400, Almanya 970.400, Bangladeş 932.200, Sudan 9,6.600.

2017'de UNHCR 75.200 yerleşim başvurusunda bulundu. Bu sayı önceki yıla göre %54 oranında daha az. Bunun nedeni devletlerin sığınmacı kabul etme kotalarını düşürmüş olmaları. Devletlerin verilerine göre ise yıl içinde 102.800 sığınmacıya yerleşim izni verildi. Bu sayının bir kısmı UNHCR'ın yardımıyla sağlandı.

Yıl içinde 173.800 kimsesiz çocuk sığınmacı saptandı. Son yıllarda olduğu üzere sığınmacıların %52'si 18 yaşın altında.

 

 

 

 

 

 

[1] http://www.unhcr.org/5b27be547

 

 

Haber Listesine Dön                                                Ana Sayfa