MERKEZ STRATEJİ ENSTİTÜSÜ
Güvenlik ve Savunma Çalışmaları

Strateji

 • Kurumsal Kapasite Geliştirme

  • Kurum içi eğitim
  • Kurumsal problem çözümü
  • Yeniden yapılanma faaliyetlerini kapsar.
 • Ölçme ve Değerlendirme

  • Deneme ve tatbikat
  • Modelleme-simülasyon
  • Performans ölçümünü kapsar.
 • Strateji Geliştirme

  • Karar Teklifi Oluşturma
  • Konsept Geliştirme
  • Eylem Planı
  • Ar-Ge faaliyetlerini kapsar.
 • Danışmanlık kapsamındaki strateji çalışmalarına ilişkin bilgi sadece çözüm ortakları ile paylaşılır.