MERKEZ STRATEJİ ENSTİTÜSÜ
Güvenlik ve Savunma Çalışmaları

Strategy

 • Kurumsal Kapasite Geliştirme

  • Kurum içi eğitim
  • Kurumsal problem çözümü
  • Yeniden yapılanma faaliyetlerini kapsar.
 • Ölçme ve Değerlendirme

  • Deneme ve tatbikat
  • Modelleme-simülasyon
  • Performans ölçümü