Staj Programlarının İcrası

I. Safha: Dersler II. Safha: Bilimsel inceleme ve araştırmaların yapılması III. Safha: Çalışmaların sunumu ve tartışılması

Süresi: 15 Gün Katılımcı Yeter Sayısı: 8-10

Staj Programları Listesi

 1. Siyasi Tarih Staj Programı
 2. Bölgesel  Güvenlik Çalışmaları Staj Programı
 3. Millî Güvenlik Staj Programı
 4. Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümlemesi Staj Programı
 5. Küresel Güvenlik Sorunları Staj Programı
 6. Küreselleşme Staj Programı
 7. Jeopolitik Staj Programı
 8. Siyasal İletişim – Siyasal Kampanya Staj Programı
 9. Politik ve Askerî Strateji Staj Programı
 10. Barışı Destekleme Harekâtı Staj Programı
 11. NATO Staj Programı
 12. Türk Dış Politikası Staj Programı
 13. Uluslararası İlişkiler Kuramı Staj Programı
Share Button