Sertifika Programlarının İcrası

I. Safha: Uzman konuşmacıların bildirilerini sunmaları
II. Safha: Katılımcıların sorularının cevaplandırılması
III. Safha: Durum çalışması (verilen bir durum/değerlendirme üzerinde katılımcıların analiz ve değerlendirme yapmaları)

Programın Süresi: 1-2 Gün
Katılımcı Yeter Sayısı: 20

Amblem_Amber

Sertifika Programları Listesi

 1. Millî Güvenlik Sertifika Programı
 2. Barışı DesteklemeHarekâtı Sertifika Programı
 3. Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı
 4. Çatışma Yönetimi ve Çözümü Sertifika Programı
 5. Terörizm Sertifika Programı – I (Terörizm Kavramı ve Terör örgütleri )
 6. Terörizm Sertifika Programı – II (Terörizmle Mücadele )
 7. Terörizm Sertifika Programı – III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi )
 8. Terörizm Sertifika Programı – IV  (Terörizmin Finansmanı ve Psikolojisi)
 9. Siber Güvenlik Sertifika Programı
 10. Küresel Güvenlik Sorunları Sertifika Programı
 11. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I (Barış Kavramı, Teorisi, Felsefesi )
 12. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II (Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi)
 13. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları)
 14. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV ( Müzakere, Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma)
 15. 21. Yüzyılda Jeopolitik Yaklaşımlar Sertifika Programı
 16. Enerji Politikaları Sertifika Programı
 17. Politik ve Askerî Strateji Sertifika Programı
 18. Stratejik Planlama Sertifika Programı
 19. Kriz Yönetimi Sertifika Programı
 20. NATO Sertifika Programı
 21. Avrupa Birliği Sertifika Programı
 22. Birleşmiş Milletler Sertifika Programı
 23. Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı
 24. Başarısız Devletler Sertifika Programı
 25. Küreselleşme Sertifika Programı
 26. Orta Doğu Sertifika Programı
 27. Balkanlar Sertifika Programı
 28. Kafkaslar Sertifika Programı
 29. Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı
 30. Afrika Sertifika Programı
 31. Uluslararası İlişkiler Kuramları Sertifika Programı
 32. Kuvvet Kullanma Sertifika Programı
 33. Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı
 34. Siyasal İletişim – Siyasal Kampanya Sertifika Programı
 35. Liderlik Sertifika Programı
Share Button