Sertifika Programı

 Sertifika Programlarının İcrası

I. Safha: Uzman konuşmacıların bildirilerini sunmaları II. Safha: Katılımcıların sorularının cevaplandırılması III. Safha: Durum çalışması (verilen bir durum/değerlendirme üzerinde katılımcıların analiz ve değerlendirme yapmaları)

Programın Süresi: 1-2 Gün Katılımcı Yeter Sayısı: 20

Amblem_Amber

Sertifika Programları Listesi

 1. Millî Güvenlik Sertifika Programı
 2. Stratejik Planlama Sertifika Programı
 3. Kriz Yönetimi Sertifika Programı
 4. Uluslararası İlişkiler Kuramları Sertifika Programı
 5. Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı
 6. Küreselleşme Sertifika Programı
 7. Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı
 8. Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı
 9. Birleşmiş Milletler Sertifika Programı
 10. NATO Sertifika Programı
 11. Avrupa Birliği Sertifika Programı
 12. Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı
 13. Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı
 14. Başarısız Devletler Sertifika Programı
 15. Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı
 16. Kuvvet Kullanma Sertifika Programı
 17. Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları  Sertifika Programı
 18. Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı
 19. Çatışma Yönetimi ve Çözümü Sertifika Programı
 20. Terörizm Sertifika Programı – I (Terörizm Kavramı ve Terör örgütleri )
 21. Terörizm Sertifika Programı – II (Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları)
 22. Terörizm Sertifika Programı – III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi )
 23. Terörizm Sertifika Programı – IV  (Terörizmle Mücadele )
 24. Siber Güvenlik Sertifika Programı
 25. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I (Barış Kavramı, Teorisi, Felsefesi )
 26. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II (Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi)
 27. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları)
 28. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV (Müzakere, Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma)
 29. Orta Doğu Sertifika Programı
 30. Balkanlar Sertifika Programı
 31. Kafkaslar Sertifika Programı
 32. Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı
 33. Afrika Sertifika Programı
 34. Liderlik Sertifika Programı
 35. I. Dünya Savaşı Sertifika Programı

Sertifika Programları Kataloğu

Sertifika Programları

 

Share Button