Kurs Programlarının İcrası

I. Safha: Dersler (Konferans, seminer ve uygulama) II. Safha: Sınav

Programın Süresi: 15-30 Gün Katılımcı Yeter Sayısı: 20-25

Kurs Programları Listesi

Türkçe

 1. Millî Güvenlik Kursu
 2. NATO Oryantasyon Kursu
 3. Ataşelik Oryantasyon Kursu
 4. Ulusal ve Uluslararası  Ortamlarda Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Danışmanlık Kursu
 5. NATO, AB, BM Barışı Destekleme Harekâtı Oryantasyon Kursu
 6. NATO, BM, AGİT, AB ve diğer Uluslararası Kuruluşlar Gözlemci Oryantasyon Kursu
 7. Askerî Tarih Kursu
 8. Askerî Bilimlere Giriş Kursu

Not: – Uluslararası görevlere yönelik olarak ihtiyaca bağlı olarak kurs planlanabilmektedir. – Kurs kapsamında yer alan uygulamalı konular İngilizce olarak verilmektedir İngilizce

 1. Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Ortamı Kursu (4Hf.)   (International Politics and Security Environment Course)
 2. Millî Güvenlik Kursu (4Hf.)   (National Security Course)
 3. Kuvvet Kullanma ve Askerî Terminoloji Kursu (1Hf.)   (Use of Force and Military Terminology Course)
 4. Askerî Bilimlere Giriş Kursu (4Hf.)   (Introduction to Military Sciences Course)
 5. Askerî Strateji Kursu (2Hf.)   (MilitaryStrategy Course)
 6. Askeri Liderlik Kursu (1Hf.)   (Military Leadership Course)
 7. Askerî Tarih Kursu (4Hf.)   (Military History Course)
 8. Terörizm Kursu (1Hf.)   (Terrorism Course)
 9. Terörizmle Mücadele Kursu (1Hf.)   (Combat Against Terrorism Course)
 10. Terör Örgütleri Kursu (1Hf.)   (TerroristOrganizations Course)
 11. Kalkışmalara Karşı Harekât Kursu (3Hf.)   (Counter Insurgency Operations Course)
 12. Çatışma Çözümlemesi ve Barış Yapma Kursu (4Hf.)   (Conflict Resolution and Peace Making Course)
 13. Sivil-Asker İşbirliği Kursu (1Hf.)   (Civil-Military Cooperation Course)
 14. BDH’lerden Çıkarılan Dersler Kursu (1Hf.)   (Lessons Learnedfrom PSOs Course)
 15. BDH Karargah Subayı Kursu (2Hf.)   (PSO Staff Officer Course)
Share Button